Contact

 

Follow me:  https://www.facebook.com/vu.tacgia

Follow Fanpage Vũ: https://www.facebook.com/vu.writers/

Email: nguyendinhvu.work@gmail.com

For: https://webhere.vn/ Mọi yêu cầu về dịch vụ đào tạo và thiết kế website, dịch vụ SEO, Content, Ads xin vui lòng ib Vũ.

About Me

Writer & Design Developer

Tôi là giông tố bão bùng
Tôi là đắng chát trong từng vần thơ
Tôi là Vũ, tôi là mưa
Tôi thường cô độc, tôi thừa cô đơn.

Follow Me

Categories